برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

سرویس دوره ایبرنامه های کلی سرویس دوره ای دیزل ژنراتور شرکت ریان پیشرو ( بازدید – کنترل – بررسی ) :

1- کنترل و بازديد از فيلتر های هوا , روغن و تعويض آنها (در صورت نياز و طبق دستور العمل شرکت سازنده) . براساس جدول ذیل :

2-کنترل و بازديد و بررسی دمپينگ هاي پلاستیکی (لرزه گير) بين پايه و فنداسيون ديزل ژنراتور و اطمينان از سالم بودن آنها.

3-کنترل و بازديد و بررسی محل اتصال کابلشوی قدرت به شينه های قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم وجود هر گونه تغيير رنگ , ترک خوردگی ,شکستگی و سوختگی آنها .

4-کنترل و بازديد از اتصالات الکتریکی جعبه اتصال کابل های قدرت ديزل ژنراتور و اطمينان از محکم بودن آنها.

5-بررسی و بازديد روغن موتور ديزل و اطمينان از مناسب بودن کميت و کيفيت روغن موتور (طبق ساعت کارکرد     و دستورالعمل های فنی شرکت سازنده) .

 6-بررسی و بازديد از آب رادياتور و اتصالات آن و اطمينان از کافی بودن سطح آب رادياتور و عدم وجود نشتی واتصالات.

7-بررسی و بازديد از مخرن گازوئيل موتور ديزل و اطمينان از پر بودن آنها و عدم وجود نشتی اتصالات مربوطه .

8-بررسی و کنترل و بازديد از عدم نشتی روغن ار قسمت ها و قطعات مختلف موتور ديزل .

9-تميز نمودن کليه سطوح ديزل ژنراتور بوسيله بلوور يا هوای صنعتی , پارچه تنظيف , برس موئی و اطمينان از عدم وجود هر گونه آلودگی .

10-روشن و بکار انداختن ديزل ژنراتور حداقل دوبار در هفنه و هر بار به مدت 20 دقيقه و کنترل و بازديد از قسمت های مختلف ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد کليه قسمت ها .

11-بازديد و بررسی پمپ روغن موتور ديزل ژنراتور و اطمينان از صحت عملکرد آن .

12-بازديد و کنترل و بررسی از وضعيت باطری های ژنراتور و اطمينان از مناسب بودن وضعيت آنها .

13-بررسی و بازديد از ديزل ژنراتور به هنگام کار و اطمينان از عدم وجود صدا و لرزش غير عادی .

14-بررسی و بازديد و کنترل سيستم خنک کننده موتور ديزل .

15-بررسی و بازديد از درجه حرارت آب رادياتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار مجاز طبق دستور العمل و توصيه  کارخانه سازنده .

16-بررسی و بازديد از درجه حرارت اگزوز ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آن از مقدار حداکثر مجاز طبق دستور العمل و توصيه کارخانه سازنده .

17-بررسی و بازديد و کنترل و ثبت لرزش تمام قسمت های مختلف و تعيين شده ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده .

18- بررسی و کنترل ولتاژ و جريان خروجی ديزل ژنراتور (هرسه فاز) و اطمينان از متعادل بودن مقادير .

19-بررسی و کنترل ولتاژ و جريان تحريک ژنراتور و اطمينان از نرمال و عادی بودن مقادير (متناسب با ميزان بار ديزل ژنراتور) .

20-بررسی و کنترل توان اکتيو و راکتيو ديزل ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش آنها از مقادير مجاز (طبق دستورالعمل و توصيه کارخانه سازنده) .

21-بررسی و کنترل و بازديد از فرکانس ژنراتور و اطمينان از عدم افزايش و يا کاهش آن از مقادير مجاز .

22- بررسی و بازديد و اطمينان از باز بودن دمپر جلوی رادياتور ديزل ژنراتور .

تعمیرات دیزل ژنراتور :
با توجه به سابقه، دانش فنی و کانال های نمایندگی، شرکت ریان پیشرو دیزل ژنراتور آماده عقد قرارداد با شرکت ها و ارگان ها جهت انجام امور سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور ها می باشد. وجود زیر ساخت های فنی و تجهیزات مورد نیاز در کنار دانش و تجربه پرسنل در کارخانه این شرکت امکان انجام تعمیرات انواع دیزل ژنراتور به صورت اساسی را فراهم کرده است.

جهت تنظیم قرار داد تعمیرات دوره ای عیب یابی سرویس نگهداری دیزل ژنراتور مجموعه خود با ما تماس بگیرید تلفن : 09121540893  – 021-22765983