[تعداد: 2   میانگین: 5/5]

تابلو سنکرون , تابلو پارالل چیست؟ (Parallel and Synchronizing Panel)

تابلو سنکرون , تابلو پارالل  وظیفه کنترل و هماهنگی بین یک یا چند دیزل ژنراتور با هم و یا برق شهر را در حالتهای مختلف کارکردی دارد تابلو کنترل با توجه به کارکرد به سه گروه تابلو کنترل دستی (Manual) ، تابلو کنترل اتوماتیک (Emergency) ، تابلو کنترل پارالل (Synchronize) طبقه بندی میشود.

تابلو پارالل (Synchronize) : تابلو پارالل یا سنکرون قابلیت اتصال دو یا چند منبع تولید برق (دیزل ژنراتور) به یکدیگر و یا با برق شهر را دارد. در این حالت امکان تقسیم بار بین دیزل ژنراتورها برای انعطاف پذیری بیشتر مجموعه وجود دارد. این تابلو امکان استفاده از Soft transfer (برگشت برق بدون قطعی) را به شما میدهد.

1. کیفیت هر تابلو در مرحله اول به کیفیت قطعات آن وابسته است. استفاده از قطعات نامرغوب ممکن است موجب بروز خسارتهای جبران ناپذیری بر دیزل ژنراتور و مجموعه شما شود.
برندهای معتبر در زمینه کنترلرها همچون Data kom ترکیه ، Deep Sea انگلستان و Com Ap چک و در زمینه قطعات قدرت شامل Schneider فرانسه ،ABB ایتالیا ،Muller و زیمنس آلمان است.