باطری شارژرهای compa

انواع باطری شارژرهای ComAp

  • ICHG – BC – 12 12 آمپر
  • ICHG – BC – 24 24 آمپر